Kalite Politikası
Teknomar HakkındaTıbbi ve Laboratuvar Cihazları Üretim Firması TEKNOMAR® olarak misyonumuz toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak üzere; Koruyucu ve iyileştirici sağlık üretim hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,

Sağlık Bilimlerinin STERİLİZASYON alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili STERİLİZASYON alanında yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren Tıbbi Cihaz Teknisyenleri ve üretim elemanları ile Teknik Servis ağımızı genişletmek ve geliştirmek,

Müşterilerimize; Tıbbi Cihaz (Sterilizasyon Cihazları) ve Laboratuvar uygulama – ekipmanları (Clean Room, Steril Hava Kabinleri, Hava Sterilizasyon ve İklimlendirme üniteleri, Yanık ve Yara Bakım) alanında, ürün ve hizmetlerini kalite ve etik değerlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aşarak sunmak,

Teknolojide yaşanan gelişimleri hızlı ve etkin bir şekilde izlemek, hastane ve sterilizasyon üniteleri performansını arttıran güvenilir ürünlere dönüştürmek, Etkinliğimiz, çözüm yeteneğimiz ve örgütsel verimliliğimizle; tüm kaynaklarımızı etkin biçimde kullanarak müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak, Bilimsel ve vicdani etik ve ilkelerden ödün vermeden açık, dürüst ve güvenilir bir üretim hizmeti sunmak,

Bilimsel araştırmalar ve yeni uygulamalarda öncü, uluslararası düzeyde bir referans merkezi olmak, Sürekli eğitim, ölçme ve iyileştirme yöntemleri kullanarak devamlı gelişmeyi ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve işletim sistemi örneği vermek, Sağlık kurum ve kuruluşları ile çalışanların memnuniyetine odaklı, yüksek kalitede sağlık üretim hizmetini gönülden en uygun fiyatlarla sunmak,

Toplumumuzun sağlık bilincinin artmasına katkıda bulunan, üretim alanlarımız ve kolay ulaşılabilen konumumuz – sanal erişilebilirliğimiz, birbiri ile koordinasyon içinde olan Tesislerimiz ile ülkemizdeki ilk örneklerinden birini oluşturmak.

En yüce değer bilgi, en üstün hizmet insana hizmettir.

 İş Başvurusu
Online Başvuru, CV Kayıt