Temiz Oda SistemleriTemiz Oda
HARD WALL CLEAN ROOM UYGULAMALARI
Yoğun bakım alanları, TPN - Kemoterapi hazırlık odaları, GMP laboratuvarları, kök hücre sistemleri... vb.
Özel Üniteler İçin.
Temiz Oda Nedir?

Partiküllerin oda içerisine girişi, burada oluşumu, alıkonması en az sınıra indirilecek şekilde yapılan, kullanılan, hava ile taşınan partiküllerin konsantrasyonunun ve ilgili diğer parametrelerin (örneğin; sıcaklık, nem, ve basıncın) gerektiği gibi kontrol edildiği odalardır (Ref. EN ISO 14644-1).

Temiz Oda; hava içindeki partikül yoğunluğunun belli limitler içinde tutulduğu kontrollü bir ortamdır.

Temiz Oda Genel Görünümü
Temiz Oda Kullanım Alanları

Ameliyathaneler, Yoğun Bakım üniteleri, izolasyon odaları, yanık üniteleri, farmakoloji, ilaç & tıbbi cihaz üretim alanları, ATP dolum istasyonları, elektronik üretim - çalışma istasyonları,  gıda - ilaç depoları ... vb. alanlar.

Kontaminasyonu kontrol etmenin tek yolu tüm ortamı kontrol etmekten geçer: Hava akış hızı ve yönü, basınç, ısı, nem,.. vb. etmenler çok iyi kontrol altında tutulmalıdır. Partikül ve bulaşın kaynağı tespit edilerek temizlenmelidir. Ortamı kirleten kaynakların başında tesisin yapısı, çalışan personelin davranışı, ortamda çalışılan ürün, çalışma alet ve cihazları gelir.

Uygulama Öncesi Bilinmesi Gerekenler
 • Temiz oda teknolojisi uygulamasının yapılacağı alan için projelendirme gereklidir.
 • Proje ve standartlar belirlendikten sonra uygulama ve montaja geçilir.
 • Her alan için ayrı ayrı proje gereklidir. Ayrıca uygulama yapılacak alanın uygun olması ve tavan yüksekliğinin en az 2,80 m. olması gerekmektedir.
temiz oda teknolojisi

Temiz Oda Ekipmanları

Temiz oda'yı oluşturan duvarlar, yer döşemeleri, tavan, aydınlatma, hava menfezleri, kapı ve gözlem pencereleri ile ürün transfer hücreleri (pass box)lar: Kontamine olmayan, toz tutmayan, anti-bakteriyel malzemelerden imal edilir.

Duvar panelleri; paslanmaz çelik, kompozit, EPS (Ekspanded Polisten), CTP (camelyaf takviyeli polyester)... vb. özel ürünlerden seçilmektedir.  Duvar - Zemin köşeleri yuvarlatılmış ve toz tutmayacak özelliktedir.

Uygulama Başlıkları
 • Negatif / Pozitif Basınç
 • HEPA Filtre
 • Air Lock
 • Pass Box
 • Gözlem Penceresi
 • Kullanıcı Sınırlama
 • Haberleşme, İzleme Sistemi
 • Partikül Kontrol ve Raporlama
 • Çalışma alanına ve deney elemanına göre projelendirme (EN ISO 14644, FD 209 E,  DIN 1946-4)
Uygulama Alanları
 • Mükemmeliyet Merkezi
 • Yanık Tedavi Merkezleri
 • GMP Alanları
 • Yüksek Seviyeli Biyogüvenlik Laboratuvarı
 • Kemoterapi Ünitesi
 • Liyofilizasyon Ünitesi
 • Entomoloji - Fitopatoloji Ünitesi
 • Elektro-Optik Merkezleri
 • Özel İklimlendirme Üniteleri
 • Kriminoloji Laboratuvarı
 • Ameliyathaneler

Bilgilendirme Formu
Sayfa Üstü

Uyarılar:

 • * işaretli alanlar için geçerli bilgi girişi gereklidir.
 • + işaretli email adresiniz ve telefon bilgilerinizden (Cep telefonunuzu yazabilirsiniz) en az birini belirtmeniz istenir.
 • Alınan bilgileriniz gizlidir. Üçüncü taraflarla paylaşılmaz.


İş Başvurusu
Online Başvuru, CV Kayıt